SHARE

Miss Europe Continental Italia, një finale ku bukuria është bashkuar me momente të artit dhe performancës. Sofia Di Chicco është kurorëzuar Miss Europe Continental Italia 2017. Ajo paraqet në finalen evropiane së bashku me Adriana Lordache më 25 nëntor në Teatrin e Mesdheut në Mostra D’Oltremare në Napoli.

Miss Europe Continental Italia, una finale dove la bellezza si amalgama con momenti d’ arte e spettacolo. Sofia Di Chicco viene incoronata Miss Europe Continental Italia 2017. Si presenta alla finale europea assieme ad Adriana Lordache il 25 novembre al teatro Mediterraneo presso la Mostra D’Oltremare di Napoli.