SHARE

Rezultati i një studimi te realizuar me një grup prej 40 femrash të ndjekura përgjatë 18 muajve ka nxjerrë se femrat qe lindin djem kane nje tipar te vecantë.

Nga një studim kanadez, eshte konfirmuar se ekziston nje simptome e ashtuquajtur harresa gjatë shtatzanisë.

Nënat shtatzënë me meshkuj, sipas studimit, do të jenë më pak të prekura nga ky çrregullim.

Ndërsa rastet e nënave që presin të lindin vajzë kanë treguar në disa teste të aftësive mendore më pak kapacitet përqendrimi dhe kujtese.

Ky studim u nis për të vërejtur efektet e shtatzanisë në kapacitetin e të nxënit dhe të kujtesës. Edhe për vetë studiuesit ishte një surprizë fakti që pikërisht gjinia e bebes të kishte një ndikim në këto aftësi dhe për këtë arsye ata mbetën të befasuar nga rezultati i studimit.

40 gra që u ndoqën në studim përgjatë 18 muajve, gjatë shtatzanisë dhe disa muaj më pas. Ato iu nënshtruan disa testeve psikologjike, të cilët varionin nga ato të aftësisë së dëgjimit, aftësisë për të parë etj.

Nënat e ardhshme të bebeve meshkuj kanë dhënë rezultate gjithmonë e më të mira në eksperimentet e kryera.

Cila është arsyeja? Ende e panjohur.

Ajo që mund të themi është se, një faktor i lidhur me gjininë e fetusit mund të influencojë në aftësinë mendore të nënës.